Engine Masters Challange

LRE deltog som enda icke Nordamerikanska team i Engine Masters 2017 på Ohio State Univerisity, USA. Tävlingen är världens största bromsbänkstävling, i två olika klasser tävlar olika lag om vilka som kan få ut mest prestande inom angivna regler.

Engine Masters arrangeras av Hotrod.com i sammarbete med AMSOIL.

Stort tack

Jag vill ännu en gång passa på att tacka alla som gjorde Engine Masters Challenge 2017 möjligt.
Tack Bromek, Mapec, Mickes Mek & Maskintjänst, Percus, Swedish Racing Motors, Umeå Maskinkylare AB och UMRAB!
Och tack till alla vänner och t-shirt "köpare".
Samt ett extra stort tack till min ,Jonas, Marcus & Markku´s respektive familjer som stöttat oss så fantastiskt hemifrån, TACK!

Engine Masters 2017 - LRE's 323ci Chrysler Small Block

Artiklar Om LRE

Våra Partners